ځلانده سـیـپـۍ

علمـــــــــــــــي، ادبـــــــي او ټولنیــــــــــــــــزه

پښتو سندري

پښتو سندري لومړی کتاب

پښتو سندري دویم کتاب

لیکوال: ګل پاچا الفت

په ډير سادګي دانلودولای سي.

د ډانلود لپاره، د کتاب پر نوم باندی کلیک کړئ.


Weblog Themes By Pichak

د ويبلاګ نښه


ښه راغلاست!
ملګرو!
زه د پایلیک(مونوګراف) د لیکنې په درشل کې یم، کله کله د ځینې ټولګیوالو سره مرسته کوم، په دې لړ کې امکان لري ځنې مطالب پې له عنوانه او یا هم پرته له سمه پته یا د لیکوال او ماخذو یادوونه پورته شي، له دې امله بخښنه غواړم، هیله من یم چې په غوسه نشی، او د بیا سمولو فرصت راته راکړی